Salony fotograficzne FOTO BRAVO
Gdask 2010-05-01

Regulamin AKCJI (wycig):

?KARTA STAEGO KLIENTA (KSK):
SREBRNA (5%), ZOTA (10%), PLATYNOWA (15%) oraz VIP (30%)?

 1. Akcja dotyczy USUG FOTOGRAFICZNYCH, wykonywanych na miejscu w salonach: ETC lub City Forum, a ktre nie posiadaj oznaczenia ?PROMOCJA? lub ?CENA PROMOCYJNA?.
  - NIE dotyczy ?Duych Formatw?, ?Gadetw?, ?Nagrywania kaset?, ?Fotoksiki?, ?Kalendarzy?, ?Wydrukw retro i w starym stylu?
 2. Akcja polega na udzielaniu klientowi rabatu od cen cennikowych w zalenoci od okazanej ?Karty Staego Klienta?.
 3. Akcja trwa do odwoania. Z chwil rozpoczcia wydawania Nowych Kart dotychczasowe KSK s wane tylko do 31.12.2008 i naley je uzupeni o ten zapis rcznie oraz za kadym razem informowa Klientw o tym fakcie.
 4. Rabaty nie sumuj si tzn. klient otrzymujcy rabat z tej akcji nie moe otrzyma dodatkowego rabatu z innego tytuu.
 5. Przy wydawaniu Karty dokonywana jest rejestracja jej odbiorcy, ale Karta jest NA OKAZICIELA tzn, rabat z karty udzielany jest kademu klientowi, ktry j okae.  Rejestracja obrotw dokonywana jest tylko na koncie osoby zarejestrowanej przy wydawaniu KSK.
 6. Karta Staego Klienta moe by kupiona przez kadego klienta pod warunkiem wypenienia zgoszenia rejestracyjnego ? zacznik nr 2 (dostpny u kierownika salonu).
  - KSK Srebrna - 10,- z brutto
  - KSK Zota - 50,- z brutto
  - KSK Platynowa - 150,- z brutto
  - KSK VIP - 1500,- z brutto (wana 1 rok)
  Klient ju posiadajcy KSK moe wykupi kart o wyszym rabacie za 50% jej ceny.
  Klient, ktry wypeni warunki bezpatnego otrzymania KSK w 50% moe wykupi kart za 50% jej ceny.
 7. Duplikaty kart nie s wydawane. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia karty klient, ktry jest ju zarejestrowany moe wykupi now kart (z nowym numerem) w cenie:
  - KSK Srebrna - 5,- z brutto
  - KSK Zota - 10,- z brutto
  - KSK Platynowa - 15,- z brutto
  - KSK VIP - 50,- z brutto (wana 1 rok)
 8. KSK SILVER (?srebrna? - 5%) otrzymuje bezpatnie klient, ktry:
  - dokona jednorazowego zakupu usug w kwocie 50,- z brutto lub wykona jednorazowo 50 szt. odbitek dowolnego formatu lub zbierze w cigu 3 miesicy dowody zakupu usug na czn kwot 240,-z brutto oraz (to jest warunek konieczny ? bez wypenienia formularza nie mona wyda karty) wypeni formularz rejestracyjny - zacznik nr 2. lub posiada star KSK 3% lub 5% - dokonywana jest bezpatna wymiana dotychczasowych kart 3% i 5% na KSK SILVER
  WARUNKIM KONIECZNYM dokonania wymiany jest wypenienie przez klienta zacznika nr 2
  UWAGA: Dotychczasowe Karty Staego Klienta trac wano z dniem 31.12.2008r.
 9. KSK GOLD (?zota? - 10%) otrzymuje bezpatnie klient, ktry:
 10. -    ma KSK SREBRN oraz dokona w cigu 12 miesicy zakupw usug na czn kwot 600,- z. (jednorazowo lub na podstawie prowadzonej ewidencji sprzeday dla KSK Srebrna lub na podstawie zebranych paragonw) lub - posiada star KSK 8% - dokonywana jest bezpatna wymiana dotychczasowych kart 8% na KSK ZOTA pod warunkiem wypenienia przez klienta zacznika nr2 (WARUNEK KONIECZNY do wydania nowej karty)
  UWAGA:
  Dotychczasowe Karty Staego Klienta trac wano z dniem 31.12.2008r.
 11. KSK PLATINUM (?platynowa? - 15%) otrzymuje bezpatnie klient, ktry: - dokona w cigu 12 dowolnych, kolejnych miesicy zakupu usug na czn kwot 1200,- brutto  (jednorazowo lub na podstawie ewidencji sprzeday gdy posiada Kart ?Platinum?) i wypeni zacznik nr 2
 12. KSK VIP (?vip-owska? - 30%) - jest wydawana w oparciu o pisemny wniosek/uzasadnienie kierownika sklepu lub koordynatora.
  Kart VIP otrzymuje kady Klient, ktry: - w cigu 12 dowolnych, kolejnych miesicy dokonywa bdzie zakupu usug na kwot 500,-z miesicznie oraz wypeni zacznik nr 2
 13. W celu uzyskania rabatu zwizanego z KSK naley j okaza PRZED zafiskalizowaniem paragonu. Po tym fakcie adne dotyczce rabatw reklamacje nie bd uwzgldniane. Klient ktry zapomni lub zgubi KSK moe w dalszym cigu korzysta z uzyskanych rabatw, ale pod warunkiem okazania jakiegokolwiek dowodu tosamoci, w celu wypisania paragonu imiennego.
 14. Z rabatw  Klient moe korzysta w kadym salonie Foto Bravo, ale ewidencja sprzeday klienta jest prowadzona  tylko w salonie wydania KSK (w ktrym zosta zoony zacznik nr 2).
 15. Wymiana KSK na inn (o innym rabacie lub numerze) nie wymaga ponownego wypenienia przez klienta zacznika nr 2. Zaczniki s przechowywane w sejfie w sklepie i na nich nanoszone s adnotacje np. o zmianie numeru karty. Kadorazowo  zmieniany jest numer klienta w kartotece Kontrahentw. Dotychczasowa Karta jest zatrzymywana w salonie.
 16. Na podstawie prowadzonej ewidencji sprzeday mog zosta przyznane dodatkowe Kupony Rabatowe.
 17. KSK VIP nie upowania do dodatkowego Kuponu Rabatowego.
 18. Zaczniki nr 2 dostpne s  do wgldu u kierownikw salonw.

Zacznik nr 1:

Rodzaj karty
Rabat
Termin wanoci
KARTA SREBNA
5%
bezterminowa
KARTA ZOTA
10%
bezterminowa
KARTA PLATINUM
15%
bezterminowa
KARTA VIP
30%
terminowa